Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Мэргэшүүлэх сургалт

тогоочын сургалт

55,000 ₮

 • 14 хоног
 • Цагаа сонгоно
 • Мэргэжлийн түвшний

manicurst

150,000 ₮

 • 14 хоног
 • Цагаа сонгоно
 • Анхан шат

make up-ийн сургалт

25,000 ₮

 • 7 хоног
 • Цагаа сонгоно
 • Ахисан түвшний

autocad-ийн сургалт

250,000 ₮

 • 7 хоног
 • Цагаа сонгоно
 • Мэргэжлийн түвшний

хурдан шивэх сургалт

50,000 ₮

 • 7 хоног
 • Цагаа сонгоно
 • Мэргэжлийн түвшний

Нягтлан бодогч Санхүүч мэргэжил олгох 6

250,000 ₮

 • 2 улирал
 • Ажлын өдрүүдээр
 • Ахисан түвшний

60,000 ₮

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУСЛАХ БАГШ

1,200,000 ₮